Chúng tôi đã tìm được 0 Công việc theo yêu cầu tìm kiếm: Địa Điểm: Hà Nam / Ngành nghề: Mới tốt nghiệp /

Chức danh Công ty Địa điểm Ngày hết hạn
Data not fount!!!
Câu hỏi: Câu hỏi: Khi dừng đèn đỏ lâu (trên 20 giây), bạn có tắt máy để bảo vệ môi trường và sức khỏe của bạn hay không?
Có, tắt máy đi để tiết kiệm xăng và giảm ô nhiễm
Cũng định tắt nhưng sợ hỏng máy và đề
Không, có mấy giây tắt làm gì!
Bình chọn
Kết quả